கேட்கும் ஆரோக்கியம்

COVID-19 க்குள் தொற்று கட்டுப்பாடு

ஏப்ரல் 19, 27 இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட COVID-2021 சூழலில் தொற்று கட்டுப்பாடு வழங்குநர்: ...

மேலும் வாசிக்க

காது கேளாமை

கேட்கும் இழப்புக்கும் முதுமை மறதிக்கும் இடையிலான இணைப்பைப் புரிந்துகொள்வது

சுருக்கம்: ஆராய்ச்சியாளர்கள் விளக்க ஒரு மாற்று வழிமுறையை முன்மொழிகின்றனர் ...

மேலும் வாசிக்க

மேலும் படிக்க
கேட்டல் எய்ட்ஸ் கைட், மருத்துவம்

அனலாக் ஹியரிங் எய்ட்ஸ் பரிந்துரை

மேலும் வாசிக்க

கேட்டல் எய்ட்ஸ் கைட், மருத்துவம்

அனலாக் ஹியரிங் எய்ட் டிஜிட்டல் ஹியரிங் எய்டை மாற்ற முடியுமா?

மேலும் வாசிக்க

மேலும் படிக்க
கேட்டல் எய்ட்ஸ் கைட், மருத்துவம்

BTE கேட்டல் பெருக்கி

மேலும் வாசிக்க

கேட்டல் எய்ட்ஸ் கைட், மருத்துவம்

காது கேட்கும் எய்ட்ஸ் வாங்க, நீங்கள் வழக்கமானவரா?

மேலும் வாசிக்க

கேட்டல் எய்ட்ஸ் கைட், மருத்துவம்

சி.ஐ.சி கேட்டல் எய்ட்ஸின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்

மேலும் வாசிக்க

கேட்டல் எய்ட்ஸ் கைட், மருத்துவம்

நீர்ப்புகா கேட்டல் விளம்பரம் உலர முடியாதா?

மேலும் வாசிக்க

கேட்டல் எய்ட்ஸ் தொழில்நுட்பம்

பல்வேறு கேட்டல் எய்ட்ஸின் சிறப்பியல்பு விளக்கம்

மேலும் வாசிக்க

கேட்டல் எய்ட்ஸ் கைட், மருத்துவம்

"தினசரி கையாளுதல், சுத்தம் செய்தல், பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாத்தல்" பாக்கெட் கேட்டல் உதவிக்கான முறை

மேலும் வாசிக்க

கேட்டல் எய்ட்ஸ் கைட், மருத்துவம்

காது கேளாதவர்களுக்கு காது இயந்திரத்தின் அடிப்படை தகவல்

மேலும் வாசிக்க

கேட்டல் எய்ட்ஸ் கைட், மருத்துவம்

கேசட் கேட்டல் எய்ட்ஸின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்

மேலும் வாசிக்க